11

Beyaz Yakalı İşçiler olarak, 1 Mayıs’ta meydanlardayız.

Savaşın, kentimizde ardı ardına patlayan bombaların, güvenlik gerekçeli yasaklamaların ve en doğal, en yaşamsal olan korkumuzun bile bizi sokaklardan, hep birlikte sözümüzü söylemekten, dayanışmayı hissetmekten ayırmasına izin vermeyeceğiz.

“Güvenceli esneklik” yalanları ile yaşamlarımızın güvencesizliğe teslim edilmesine, nam-ı diğer “kiralık işçilik” yasa tasarısına meydanlarda birleşerek hayır diyeceğiz.

Bizi korkuyla terbiye etmeye çalışan, birbirimizden alıkoyan, birbirimizle kıran faşizme ve kapitalizme karşı, 1 Mayıs meydanları bu sene dayanışmanın ve mücadelenin umududur.

Bu umudu büyütmeye sen de gel.

 

1 Mayıs’ta saat 11.00’de, Kurtuluş meydanındaki buluşmaya ve ardından Kolej meydanındaki mitinge katılmak üzere Olgunlar Sokak Madenci Anıtı’nda buluşuyoruz.

Birbirimizden haberdar olabilmek açısından, bizimle birlikte alana gelmek isteyen arkadaşlarımızın byisciler@gmail.com adresinden kendi iletişim bilgilerini iletmelerini rica ediyoruz.

Yazar dt