seninhikayen_24

Ankara’da bir yılı aşkın süredir, Beyaz Yakalı İşçiler olarak yürüttüğümüz çalışmaların sonuncusu 29 Kasım Cumartesi günü “Anlatılan Senin Hikayendir” başlığıyla düzenlediğimiz panel ve forum oldu. Bugüne kadar yaptığımız film gösterimleri, forumlar, eğitimler ve düzenli toplantılardan sonra kendi aramızda sürekli gündemde olan konuları daha geniş bir katılımla tartışma fikrinden doğan etkinliğin planlanma sürecinde çeşitli akademisyenlerle görüşmeler yaparak, ortak bir yaklaşım geliştirme çabası içine girdik. Yaptığımız görüşmeler sonrası beyaz yakalıların sınıfsal konumunu ve örgütlenme arayışını ele alacak bir etkinlik taslağı ortaya çıkmış oldu.

Panel kısmında, Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR “Beyaz Yakalıların Sınıfsal Konumu ve Dönüşümü”, Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU “Beyaz Yakalıkların Örgütlenme Biçimi” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler. ÖZDEMİR, kavramların önemine değinerek “prekarya”,”yeni orta sınıf” gibi tanımların geçersizliğini ve “beyaz yakalı” olarak tanımlanan kesimi neden “21. Yüzyılın Proleteryası” olarak ele aldığını açıkladı, değişen çalışma düzeninden bahsetti. ÖZUĞURLU ise işçi sınıfının tarihteki örgütlenme biçimleri ve deneyimlerini, günümüz işçi sınıfının bir parçası olan beyaz yakalılar açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

Forum kısmında Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği (ÇMÇ-DER), Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA) ve Beyaz Yakalı İşçiler adına birer konuşmacının kısa tanıtım ve deneyim aktarımlarından sonra, katılımcıların görüş ve önerileriyle devam edildi. Sosyal – İş ve Tez-Koop-İş sendikalarının yönetici ve çalışanlarının de bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları forum kısmında, söz alan katılımcılar beyaz yakalı işçilerin ortak sorunlarını, örgütlenmenin gerekliliğini ve konuya ilişkin önerilerini dile getirdiler.

İstanbul’da -özellikle Gezi Direnişi döneminde ivme kazananan- beyaz yakalılar arasındaki örgütlenme ve dayanışma platformları kendi alanlarında özgün deneyim ve birikim oluşturmakta, kimi zaman yaptıkları ortak eylem ve etkinliklerle ses getirmektedir. Düzenlediğimiz etkinliğe gösterilen ilgili ve katılımın, Ankara’da beyaz yakalılara yönelik bir örgütlenmeye olan ihtiyacı ifade ettiğine inanıyoruz. Etkinlik boyunca sıkça dile getirildiği üzere hızlı bir proleterleşme süreci yaşayan beyaz yakalı işçilerin örgütlenme arayışı, suni bir çaba değil, tarihsel bir gereksinimdir. Biz de çabalarımızı bu bağlamda, beyaz yakalıları ait oldukları işçi sınıfının saflarında mücadeleye katacak, günün koşullarına uygun bir dil, yöntem ve biçim arayışının parçası olarak değerlendiriyoruz.

Bu çalışmalarımıza destek olarak etkinlikte yer alan akademisyen hocalarımıza ve arkadaşlarımıza, salonunu bizlere açan Elektrik Mühendisleri Odası’na, son sayısını “Emek ve Direniş Dinamikleri” ekiyle birlikte dağıtan Redaksiyon dergisine ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ederiz.

Beyaz Yakalı İşçiler

Yazar byadmin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir