grev

Metin Yeğin’in Kazova’daki fabrika işgaline yapılan destek defilesinde kelimelere döktüğü bu “moda”, elbette ki 2013 ile sınırlı kalmayacaktı. Ne de olsa “cin” şişeden çıkmıştı artık. Yıllar yılı patronlarının karşısında “hiçliği” kabullenen, her işten çıkartılış furyasında boynu bükük bir şekilde “kader, yapacak bir şey yok” diyen emekçiler, kabullenişin çaresizliğini artık isyana tahvil etmeyi öğrenmeye başlamışlardı. Kazova direnişi mütevazi, ama bir o kadar da haşmetli bir şekilde burjuvazinin karşısında dikilirken, mücadelenin etkileyici kokusu da ister istemez tüm emekçilerin algılarını açacaktı.

Mücadele böyle bir şeydir zaten; yuvarlanan kartopunun çığ olması misali, gittikçe büyür. Tarih sınıf mücadeleleri tarihidir ya hani, ama aynı zamanda tam yuvarlanmaya başlarken önü kesilen kartopularının da tarihidir. Zaten kar tanelerinin bir araya gelmesini istemez egemenler, o taneler birbirinden habersizken güzeldir onların gözünde.

Evet, kar taneleri tek başlarına çok şiirsel süzülürler havada; ama mücadele çığ olmayı gerektirir, sımsıkı kenetlenmeyi gerektirir.

Kar taneleri Kazova’da kenetlendi ve bu sefer durdurulamadılar. Durdurulamamakla da kalmadılar; bu çığın yarattığı titreşim, dört bir yana savruldu: En son Grief’te vücut bulan mücadele ruhu, şimdi Zentiva ilaç fabrikasına da taşınıyor. “Ya hep beraber, ya hiç birimiz” zihinlere nakşolmaya başlıyor; “direne direne kazanacağız” sloganı, yaşamımızdaki gerçekliğini buluyor yavaş yavaş.

Umarız bu mücadele, kendilerine giydirilen “beyaz yakalı” gömleğini kabullenerek, yaşam haklarına yapılan saldırıları kanıksayan kitleye, yani emekçi kimliğini unutan bizlere de sirayet edecek. Umarız, “gündüz işte, akşam direnişte” mottosu ters yüz edilerek “gündüz de akşam da direnişte”ye dönüşecek. Umarız iş hayatındaki envai çeşit tahakküm mekanizmalarıyla karaktersizleştirilen, mesaiye kalmayı sıradan gören, “bu dünyayı ben mi değiştiricem” diyerek gaddarlığı normalleştirenler, mücadele kelimesini lûgatlerine sokabilecek.

Yazar byadmin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir