Güvencesizlik ve ekonomik dayatmalarla bezeli, AKP ürünü muhafazakar neoliberal tahakküm altındaki üniversitelerde; bilme, öğrenme, öğretme ve paylaşma arzusundaki, biat etmeyen akademisyenler mobbingle, dahası işsizlik tehdidi ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

Deniz Kimyon, ÖYP’li bir araştırma görevlisi ve bir şehir plancısı. 2012 yılında Muş Alpaslan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne ataması yapıldı. O tarihten bu yana kendisine sistematik olarak mobbing uygulanıyor. AKP’nin sözde üniversitelerinden birinde Eğitim-Sen üyesi bir kadın bilim emekçisi olmanın, düşündüklerini ifade etmenin ve hakkını aramanın nelere yol açacağını açıkça gösteren bir mücadeleyi yılmadan sürdüren Deniz Kimyon, bu kez de işten atmanın yanı sıra akademide bir daha çalışamama tehdidi içeren bir soruşturmayla karşı karşıya.

Muş Alpaslan Üniversitesi’nde göreve başladığı sırada ODTÜ’de lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan Deniz Kimyon’un aylarca görevlendirmesi yapılmadı. Yıldırma amaçlı bu hukuksuzluk karşısında Kimyon’un hak ve emek mücadelesi vermesi, üniversite rektörü Nihat İnanç’ın olayı kişisel bir düşmanlığa çevirmesiyle sonuçlandı. YÖK’ün Kimyon hakkında verdiği kesin karara ve uyarılarına rağmen görevlendirilmesi yapılmadı, bir yılın sonunda İnanç tarafından lisansüstü eğitime başvurmadığı gerekçesiyle işten atıldı. Oysaki, Deniz Kimyon, işten atıldığı sırada tüm imkansızlıklara ve baskıya rağmen yüksek lisans eğitimini tamamlamış, ODTÜ’de doktora eğitimine başlamıştı. Yaşanan hak ihlali karşısında Deniz dava açtı, kazandı, işine geri döndü; fakat yine görevlendirmesi yapılmadı, halen yapılmıyor. Görevli olduğu bölümün eğitime başlamasına henüz yıllar olduğu halde bölümün tek araştırma görevlisi olarak Muş Alpaslan Üniversitesi’nde tutulan, yıldırma amacıyla kendisiyle ilgisiz işlerle görevlendirilen, doktora eğitimini sürdürmesi fiili olarak engellenen, özlük hakları verilmeyen, her türlü baskı ve tacize maruz kalan Deniz Kimyon’a son olarak raporlu olduğu sürede işe gelmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Açılan soruşturmanın; özgür ve bilimsel düşünceye, kadınların akademideki varlığına, hak savunusuna ve iktidarına karşı gelinmesine tahammülü olmayan zihniyetin, yıldırma politikasının bir parçası olduğu açıktır. Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörlüğü ve bizzat rektörü Nihat İnanç, Deniz Kimyon’un yalnız olmadığını bilmeli, hukuku hiçe sayan uygulamalarına bir an önce son vermelidir.

Beyaz Yakalı İşçiler olarak; soruşturmalarla, mobbingle, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla yaratılan güvencesizlik ortamını tanıyoruz. Hepimizi kuşatan güvencesizlikle mücadelesinde Deniz Kimyon’un yanındayız. Herkesi mücadeleyi büyütmeye ve dayanışmaya davet ediyoruz.

Yazar byadmin