odtu_direnis
Direnenlere Selam Olsun,

Türkiye toplumsal hareketinin önemli mihenk taşlarından biri olan ODTÜ’de yaşanan süreci, bugün ülkenin içinde bulunduğu durum bağlamında ele almak gerekiyor. ODTÜ’de tanık olduklarımız, sermayenin alışılageldik reflekslerinin dışına çıkmıyor. Emekçileri bölmeye yönelik devlet destekli saldırının bir yüzü geçtiğimiz günlerde TOFAŞ’ta söz verildiği halde işten çıkartılan öncü işçilerse, diğer bir yüzü de promosyon grevinde üstlendikleri sorumluluklardan ötürü bugün cezalandırılmaları reva görülen ODTÜ’lü emekçilerdir.

Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde Örgütlenme Sekreteri olarak görev yapan Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mert Kükrer ve Şube Denetleme Kurulu Üyesi olan Fizik Bölümü Laboratuar Teknisyeni Barış Çelik’e verilmek istenen cezalar yasal dayanaktan yoksun ve kabul edilemezdir.

Hak arama mücadelesinde öne çıkanlara göz dağı vererek, dayanışmayı ve örgütlülüğü parçalamayı amaçlayan bu saldırılar da, baskıcı politikalar ve gerici uygulamalarla kendini gösteren sindirme çabaları da emekçiler nezdinde karşılık bulamayacaktır. ODTÜ yönetiminin bu uzlaşmaz ve art niyetli tavrını afişe etmek, haksızlığa karşı örgütlü mücadelenin gücünü göstermek ve arkadaşlarımızın işe devam edebilmelerini sağlamak adına Eğitim-Sen 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, 23 Haziran tarihinde Rektörlük önüne direniş çadırı kurarak fiili mücadeleyi başlatmıştır.

Biz de Beyaz Yakalı İşçiler olarak ODTÜ yönetiminin hak mücadelesinde öne çıkanları sindirmeye yönelik tavrını kınıyor, 12 Eylül artığı YÖK’ten de bu uğurda medet ummalarıyla kendilerini iyice açık ettiklerini düşünüyoruz.

ODTÜ emekçileri başta olmak üzere, tüm emekçileri bu çadırın etrafında kenetlenmeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Sendikal mücadele, hem özgür düşünce ve bilim yuvası olarak üniversitenin hem de güvenceli çalışma yaşamının sigortasıdır. Direnen emekçilerin ortaklaştığı talepleri bir kez daha dile getirelim:

1.     Beş sendika üyesi ve bir öğrenciye açılan soruşturmalar ve verilen cezalar geri çekilsin!

2.     Aralık ayında işten çıkartılan Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi işe geri alınsın!

3.     ODTÜ’de sendikal faaliyeti ve örgütlenme hakkını engellemeye yönelik baskılar son bulsun!

4.     ODTÜ’de yaşanan ve sistematik hale gelen mobbing ve hak ihlallerinin önüne geçmek için somut ve kurumsal önlemler alınsın!

Son sözü ODTÜ emekçisi söyleyecektir.

Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Mert Kükrer Barış Çelik Yalnız Değildir!

Yazar byadmin