Meclis gündeminde olan Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile geçici iş ilişkisi, namıdiğer Kiralık İşçilik tasarısını 19 Şubat 2016 Cuma günü düzenlediğimiz “Ruhu ve Lafzıyla Kiralık İşçilik” başlıklı panelimizde Dr. Denizcan Kutlu ve sendika uzmanı Onur Bakır’dan dinledik.


Konuşmacılar:

Dr. Denizcan Kutlu
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Tasarısı: Gerekçeler ve Gerçekler

Onur Bakır (Sendika Uzmanı)
Kiralık İşçilik Tasarısı Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

Yazar dt