19622_380869172117295_7547359214719760680_nTürkiye’nin eğitimli işçileri ilk şoku 2001 krizinde yaşadı. Sonraki yıllarda artan üniversite, bölüm ve mezun sayısıyla birlikte beyaz yakalı işsizliği de gittikçe yükseldi.
İşsizliğin yükselmesi elbette sadece bir istatistik değildi; eğitim sürecinden çalışma hayatına, gündelik hayattan toplumsal ilişkilere dikey kesen bir gerçek…

2008 küresel kriziyle, dünya ekonomisinin de değişmez gündemlerinden biri haline gelen işsizliği, İletişim yayınlarından çıkan “Boşuna Mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği” kitabı üzerinden tartışıyoruz.

“Diploma = iş” denklemi gitgide geçersizleşiyor. Genç işsizliği ve ‘okumuşların’ işsizliği, dünyada da Türkiye’de de istisnai olmaktan çıktı. Zamanımız kapitalizminde işsizliğin yapısal niteliği aşikâr hale gelirken, tahsilli, kalifiye çalışanlar yani “beyaz yakalılar” da güvencesizleşme sürecinin kurbanı oluyor, imtiyazlarını kaybediyorlar.

“Boşuna Mı Okuduk?” (İletişim Yayınları)

Okuma Atölyesi nasıl işliyor?

Beyaz Yakalı İşçiler olarak örgütlenme ve mücadalenin yanı sıra öne çıkan kimi konularda okumalar yapmayı, tartışmayı yürütmeyi önemsiyoruz.
Atölyelerin duyurusunu yaptıktan sonra, belirlenen tarihe kadar kitabı okuyor, notlar çıkartıyor ve kitabın açtığı kapılardan başka bilgi ve kaynaklara ulaşmayı hedefliyoruz. Atölye tarihinde bir araya gelerek, önce kitabın kısa bir özet sunuşunu gerçekleştiriyor, sonrasında kitaptan yola çıkarak ama kitaba da bağlı kalmadan, konuyu süre kısıtı olmadan tartışıyoruz.

Atölye katılımı herkese açıktır. Zengin bir tartışma yürütmek için atölyeye konu edilen kaynağın okunmuş olmasını tercih etsek de, bu bir katılım önşartı değildir.

Yazar byadmin