tmmobKentlerimizi, kamusal alanlarımızı, tarım alanlarımızı,  ormanlarımızı, derelerimizi, kıyılarımızı yağmalayarak ayakta durduğunu bildiğimiz AKP, talan planlarının önündeki son engelleri kaldırmak için bir torba yasa taslağı hazırladı.

Torba yasada bu kez, imar ve yapı üretim süreçleri ile denetim süreçlerini düzenlemeye yönelik yasa değişiklikleri yanında TMMOB’nin örgütlü yapısını parçalama tasarıları da bulunuyor. Bu AKP’nin TMMOB’ye yönelik ilk saldırısı değil. Daha önce de geceyarısı yapılan yasa değişiklikleri ile meslek örgütlerini işlevsizleştirmeye çalıştığına, her fırsatta medya aracılığı ile itibarsızlaştırma yoluna gittiğine şahidiz.

Yıllardır süren bu saldırıların arkasındaki sebebin TMMOB’nin yağma projeleri karşısında durarak kamu yararını savunması, iktidarın rant planlarını ifşa etmesi olduğu açıktır. Kamusal alanlara el konulduğunda, kentsel dönüşüm projeleri ile halk sokağa atıldığında, HES projeleri dereleri ve yaşamı esir aldığında, nükleer ve termik santraller yaşamı tehdit ettiğinde, tarım arazileri, 2B arazileri, koruma alanları, kıyılar imara açıldığında TMMOB bilimsel bir yaklaşımla karşı durmak için oradaydı.

AKP’nin amaçladığı gibi meslek odalarının örgütlülüğünün dağıtılması, yağmanın önünü açacağı gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak arayışlarının en önemli örgütlü yapısının da kaybedilmesi olacaktır.

Halk ve bilim düşmanı AKP’nin saldırılarına karşı TMMOB’nin savunulması acil ve elzemdir. 14 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilerek olan olağanüstü genel kurula katılım, TMMOB’nin örgütlülüğünden gelen gücünün ifade edilmesi için önem taşımaktadır.

Beyaz Yakalı İşçiler olarak TMMOB’nin emekten ve demokrasiden yana mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtiyor, başta ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılar olmak üzere tüm beyaz yakalı işçileri TMMOB’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

 

 

Yazar byadmin